– Vi gir idéer en sjanse

Cre8 Gründerhus SA sin målsetting er å bidra til at flere innvandrere får økt mulighet til å delta og bli inkludert i arbeids- og samfunnslivet gjennom gründervirksomhet.

Cre8 Gründerhus SA skal være en felles arena for virksomheter som har fokus på flerkulturelt entreprenørskap.

Cre8 Skaperverksted og Cre8 Hub er virksomheter som er tilknyttet Cre8 Gründerhus og som nå er i oppstartsfasen. Dette vil være virksomheter som gir tilbud til innovative og kreative personer, enten man har startet egen bedrift eller har planer om dette. 

Vi har et spesielt fokus på gründere med innvandrerbakgrunn, der vi bistår med å etablere og utvikle egne bedrifter, i et motiverende, kreativt og mangfoldig miljø.

 

Hva

Cre8 Gründerhus SA har hovedkontor i Bergen, og har som målsetting å: 

 • Fremme skaperlyst, grønn innovasjon og flerkulturelt entreprenørskap både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Ha særlig fokus på personer med innvandrerbakgrunn.
 • Samarbeide med kommuner, fylkeskommuner, statlige etater,
  bedrifter og organisasjoner.

Hvorfor

Cre8 Gründerhus vil: 

 • Inspirere og motivere mennesker som ønsker å starte egen bedrift.
 • Bidra til å samlokalisere personer og bedrifter for å fremme vekst, samarbeid, samhandling og utvikling med hovedfokus på flerkulturelt entreprenørskap.
 • Bidra til å skape bærekraftige bedrifter, og skape verdi for lokalsamfunnet og det regionale næringslivet.
 • Fremme grønn næringsutvikling, ha fokus på gjenbruk og etisk handel.
 • Bidra til å bekjempe fattigdom og utenforskap.

Hvordan

Cre8 Gründerhus skal: 

 • Tilby innovative og kreative personer og bedrifter tilgang til lokaler, kompetanse, samarbeid, samhandling og nettverk,
  samt et faglig, sosialt og inspirerende fellesskap i et flerkulturelt miljø.
 • Tilby rådgivning, veiledning og konsulenttjenester.
 • Arrangere kurs, seminarer, konferanser og events.

Cre8 - Skaperverksted

Som deltaker i Cre8 Skaperverksted får du tilgang til:

 • Gründerprogram for flerkulturelle entreprenører
 • Faglig, sosialt og inspirerende felleskap i et flerkulturelt miljø
 • Rådgivning og veiledning i oppstarts- og utviklingsfasen, med et spesielt fokus på grønn innovasjon.
 • Gode råd om å etablere seg som gründere i Norge.
 • Nettverk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi har inngått et samarbeid med VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap) og Marineholmen Makerspace for å bidra til å inkludere flerkulturelle entreprenører inn i ulike aktiviteter i et allerede utviklet og fungerende økosystem for oppstartsbedrifter.

Kulturforståelse og kultursensitivitet vil være grunnleggende faktorer i alle aktiviteter på Cre8 skaperverksted. Vi vil også fremme grønn næringsutvikling, samt ha fokus på gjenbruk og etisk handel.

Cre8 - Hub

Som deltaker i Cre8 Hub får du tilgang til:

 • Kontorplass
 • Markedsføring
 • Nettverk
 • Videreutvikling av egen bedrift
 • Rådgivning

Cre8 Hub er et sted for gründere med minoritetsbakgrunn, men også etniske norske som ønsker et felleskap i et kreativt miljø.

Det er også et sted der gründere kan bringe sine produkter og tjenester ut i markedet sammen ved å hjelpe hverandre. 

Cre8 Hub arrangerer også pop-up salg i samarbeid med Angarde på Spelhaugen. 

Cre8 Hub holder til i Spelhaugen 12.